Diagnostic of structuresEN Pro zpracování projektů rekonstrukcí a sanací provádíme stavební průzkumy včetně zajištění inženýrsko - geologického a hydrologického průzkumu. U stávajících objektů provádíme jejich zaměření včetně zpracování v digitální formě moderními CAD systémy.

Mechanické a přetvárné vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí zjišťujeme ve spolupráci s FAST VŠB-TU Ostrava pomocí diagnostických přístrojů firmy PROCEQ. Na základě provedeného měření provádíme vyhodnocení výsledků, stanovujeme zatížitelnost stavebních konstrukcí a navrhujeme optimální postup sanace.

Why Arming

ARMING spol. s r.o. was established in 1994 by merging activities carried out by natural persons who have been involved in designing activities and civil engineering since 1991.The line of business can be divided as follows:

  • Designing
  • Engineering
  • Site investigation, survey, and construction diagnostics
  • Erection of construction works