Inženýrská činnostVe všech fázích projekční činnosti zajišťujeme projednání zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, institucemi a stavebním úřadem. Na základě zpracované projektové dokumentace zajistíme

Územní rozhodnutí
Stavební povolení

Naše zkušenosti s projektováním a prováděním staveb nám rovněž umožňuje provádět

Autorský dozor
Technický dozor investora

Mimo vlastního zpracování projektů provádíme konzultace koncepčního návrhu, projektování a provádění náročných staveb v oblastech.

Hutnictví
Těžba a úprava surovin
Strojírenství
Energetika
Vodní stavby
Dopravní stavby
Znalecké posudky v oboru  http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Proč ARMING 

Firma ARMING spol. s r.o. vznikla v roce 1994 na základě sloučení fyzických osob, které podnikají v projekční činnosti a stavební výrobě již od roku 1991.Základní okruh činností a zaměření lze rozdělit na

  • Projekční činnost
  • Inženýrská činnost
  • Stavební průzkumy, zaměření a diagnostika staveb
  • Realizace staveb