O násProjekční společnost ARMING spol. s r.o. je členěna do dvou základních divizí, a to projekční a stavební. Veškeré činnosti jsou vykonávány pod vedením autorizovaných inženýrů a techniků. Během svého působení na tuzemském i zahraničním trhu vyprojektovali pracovníci společnosti řadu staveb, z nichž mnohé byly rovněž realizovány.

Přihláška průmyslového vzoru PUV 2008-19926 s názvem "Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi", Program 4.1 INP - Ochrana průmyslového vlastnictví, číslo ŽoPl: 4.1 INP01/0044/1-1, ARMING spol. s r.o., Ostrava, CZ


Proč Arming

Firma ARMING spol. s r.o. vznikla v roce 1994 na základě sloučení fyzických osob, které podnikají v projekční činnosti a stavební výrobě již od roku 1991. Základní okruh činností a zaměření lze rozdělit na

  • Projekční činnost
  • Inženýrská činnost
  • Stavební průzkumy, zaměření a diagnostika staveb
  • Realizace staveb