Stavební průzkumy, zaměření, diagnostika...Pro zpracování projektů rekonstrukcí a sanací provádíme stavební průzkumy včetně zajištění inženýrsko - geologického a hydrologického průzkumu. U stávajících objektů provádíme jejich zaměření včetně zpracování v digitální formě moderními CAD systémy.

Mechanické a přetvárné vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí zjišťujeme ve spolupráci s FAST VŠB-TU Ostrava pomocí diagnostických přístrojů firmy PROCEQ. Na základě provedeného měření provádíme vyhodnocení výsledků, stanovujeme zatížitelnost stavebních konstrukcí a navrhujeme optimální postup sanace.

Proč arming

Firma ARMING spol. s r.o. vznikla v roce 1994 na základě sloučení fyzických osob, které podnikají v projekční činnosti a stavební výrobě již od roku 1991.Základní okruh činností a zaměření lze rozdělit na

  • Projekční činnost
  • Inženýrská činnost
  • Stavební průzkumy, zaměření a diagnostika staveb
  • Realizace staveb