Věda a výzkum

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.

Název Podpora Rok realizace
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023934 Inovace stavebních konstrukcí ARMING „Optimální postup pro navrhování náročných stavebních konstrukcí ve složitých základových poměrech" Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace" 2020-21
Rozbory a analýzy pro ARMING pol. s r.o. (MS2014+) CZ.01.1.02/00/00/16_045/0007243 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace" 2016
Spolehlivost základových desek vyztužených betonářskou a rozptýlenou výztuží Podpora vědy a výzkumu, Moravskoslezský kraj 2012
Experimentální ověřování základových konstrukcí v interakcí s podložím Podpora vědy a výzkumu, Moravskoslezský kraj 2010
Experimentální zkoušky předpjatého zdiva Podpora vědy a výzkumu, Moravskoslezský kraj 2010
Teplotně řízené viskoelastické vlastnosti kluzných spár
Podpora vědy a výzkumu, Moravskoslezský kraj 2010
Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi Podpora průmyslového výzkumu a vývoje TIP, Ministerstvo průmyslu a obchodu 2010
Přihláška průmyslového vzoru PUV 2008-19926 s názvem "Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi" Program 4.1 INP - Ochrana průmyslového vlastnictví, číslo ŽoPl: 4.1 INP01/0044/1-1 2008
Snížení tření v podloží staveb použitím moderních bitumenových materiálů a směsí v podmínkách zakládání na poddolovaném území Podpora inovačních aktivit malých a středních podniků vědy a výzkumu, Statutární město Ostrava 2005
Využití vláknobetonů pro zvýšení požární odolnosti a spolehlivosti železobetonových a předpjatých konstrukcí Podpora inovačních aktivit malých a středních podniků vědy a výzkumu, Statutární město Ostrava 2005