Projekční činnostProjektovou dokumentaci zpracováváme komplexně včetně všech souvisejících profesí a specializací. Na základě požadavku zákazníka navrhujeme stavební konstrukce a objekty podle soustavy norem ČSN nebo evropských norem EUROCODE.

Zpracování všech stupňů projektů provádíme moderními CAD systémy v digitální formě. Projektovou dokumentaci předáváme zákazníkovi podle jeho požadavků v tištěné podobě nebo v digitální formě.

Projektovou dokumentaci vyhotovujeme podle požadavků v jazyce českém, německém nebo anglickém.

Statické a dynamické výpočty zpracováváme moderními výpočetními programy na bázi MKP v systémech AxisVM, Nexis, Midas.

Specializované statické výpočty v oblasti interakce staveb a podloží, zakládání, poddolování, teplotně namáhaných konstrukcí a požární odolnosti konstrukcí provádíme pomocí aplikací Idea StatiCa a dalších, včetně vlastního programového vybavení.

Vybrané projektované a realizované stavby jsou pravidelně publikovány v odborných časopisech a prezentovány na domácích a mezinárodních konferencích.

Nabídka

Společnost ARMING spol. s r.o. zpracovává stavební projektovou dokumentaci novostaveb i rekonstrukcí ve všech fázích projektování:

  • studie
  • projekty pro územní řízení
  • projekty pro stavební řízení
  • prováděcí a realizační projekty
  • dílenská a montážní dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení

Reference projekční činnosti

Rekonstrukce a přístavba penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem

Rekonstrukce a přístavba penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné – Golf Park Darkov

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné – Golf Park Darkov

Dostavba obchodního komplexu Carrefour Brno

Dostavba obchodního komplexu Carrefour Brno

Nástavba pavilonu ÚEK AV ČR Brno

Nástavba pavilonu ÚEK AV ČR Brno

Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava

Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava

Avion Shopping Park Ostrava – III. Etapa – dostavba Výškovická, Ostrava-Zábřeh

Avion Shopping Park Ostrava – III. Etapa – dostavba Výškovická, Ostrav...

Ostravská univerzita – rekonstrukce Chittussiho 10, Hladnov – II. Etapa

Ostravská univerzita – rekonstrukce Chittussiho 10, Hladnov – II. Etap...

Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava-venkovní a vnitřní areál

Rekonstrukce Lázní Moravská Ostrava-venkovní a vnitřní areál

Obchodní a společenské centrum Carrefour Ostrava

Obchodní a společenské centrum Carrefour Ostrava