Společnosti byla poskytnuta dotace MPO

Společnosti byla poskytnuta dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Rozbory a analýzy pro ARMING spol. s r. o.. 

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007243

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 "Rozvoj výzkumu a vývoje pro investice".

Místo realizace projektu: Ocelářská 6, Ostrava-Vítkovice, 70300


05.09.2016 Kategorie: Věda a výzkum Zpět