Farní kostel Nalezení sv. kříže ve Staříči

Farní kostel Nalezení sv. kříže ve Staříči

Komplexní stavebně statický průzkum, statický výpočet a návrh statického zajištění historického objektu kostela v obci Staříč, narušeného vlivy poddolování.Detaily

Místo stavby
Rok výstavby
Investor
Staříč
2003
OKD as.