ŽB konstrukce objektu výrobního závodu DONGHEE v Českém Těšíně

ŽB konstrukce objektu výrobního závodu DONGHEE v Českém Těšíně

Statický výpočet, výkresu tvaru a výztuže, včetně předepjatých železobetonových vazníků na ŽB konstrukcí objektu výrobního závodu DONGHEE v Českém Těšíně.Detaily

Místo stavby
Rok výstavby
Investor
Český Těšín
2007
Doongie a.s.